Ajankohtaista

Taittomalleja

Painotuote voidaan suunnitella monimuotoiseksi, kilpailijoista erottuvaksi. Paperin tehokas käyttö pitää kustannukset kurissa. Tässä muutamia esimerkkejä paperin tehokkaasta käytöstä. Malleja löytyy lisää, kun tulet käymään.

Nelisivuinen

Arsmatin offsetpainokoneen painopinta-ala on B3. Yhdestä painoarkista tulee kätevästi esimerkiksi nelisivuinen A4-kokoinen painotuote. (tulee myös suurempi, B4).

Tällainen painotuote ajetaan ns priima-sekundana eli toisella puolella arkkia on kansisivut ja toisella sisäaukeama.

Tämä taittomalli on hyvin yleisesti käytetty edullisuutensa ja pinta-alansa vuoksi.

Kuusisivuinen

Kuusisivuinen, kerien taitettu esite on suosittu. Esimerkiksi yhden A4:n kokoisesta arkista taiteltu painotuote on sopivan kompaktin kokoinen, taskuun sopiva.

Valmis koko voisi olla 10x21 cm ja silloin yhdestä painoarkista saa kaksi valmista esitettä. Se on näinollen myös kustannuksiltaan edullinen.

Painoarkista voi toki suunnitella eri kokoisia kerien taitettavia esitteitä.

Kahdeksansivuinen

Kahdeksansivuinen, peräkkäin taitettu painotuote antaa suunnittelijalle uusia ulottuvuuksia. Se on mielenkiintoinen tapa esittää asioita.

Yhdesta Arsmatin offsearkista saadaan enimmillään valmiiksi taitettuna esimerkiksi 12,5 x 35 cm eli kapea ja korkea.

Peräkkäin taitettu, monisivuinen painotuote sopii erinomaisesti esitystapaan, jossa asiat ovat selkeasti eroteltavissa omiin osioihinsa. Toisaalta taas suurten, yhtenäisten kuvien käyttö tekee painotuotteesta näyttävän.

Kahdeksansivuinen, sidottu

Vihko on käyttökelpoinen käsiohjelmana, käyttöohjeena, tuoteselosteena jne.

Arsmatin yhdestä painoarkista tulee A5 - kokoinen (14,8 x 21 cm) tai B5 kokoinen (17 x 25 cm), kahdeksansivuinen painotuote. Kahdeksansivuinen A4 on tietenkin mahdollinen, siihen tarvitaan kaksi offsetarkkia.

Sidontamenetelmänä on yleensä koneellisesti suoritettu stiftaus.

Kaksitoistasivuinen vihko

Tämä taittomalli on vaihtoehto edelliselle. Esimerkiksi tuoteseloste, käyttöohje tms painotuote on yleensä pienikokoinen ja sen pitää sopia tuotteen mukaan.

Yhdestä painoarkista saadaan joko 9,9x10,5 cm:n tai 11,6x12,5 cm:n kokoinen, 12 sivuinen painotuote standardimitoitusta noudattaen.

Kuusitoistasivuinen, sidottu

Kuusitoistasivuinen, sidottava painotuote on suora jatko kahdeksansivuiselle.

Sivukoko on puolet pienempi eli A6 tai B6. Valmiin tuotteen fyysiset mitat ovat 10,5x14,8 cm tai 12,5x17 cm. Sidontamenetelmänä käytetään stiftausta.

Suurempia sivukokoja tarvittaessa painetaan useampia arkkeja. Samoin menetellään, kun tarvitaan enemmän sivuja.

Sivujen lukumäärän täytyy aina olla neljällä jaollinen.

Postitaitettu, sidottu

Jokainen on varmasti saanut postiluukustaan mainoksen, joka on tällä tavoin taitettu. Jokapäiväinen sanomalehtemme on oiva esimerkki postitaitosta.

Tavallisesti tätä tapaa käytetään painotuoteissa, joiden sivukoko on A3 tai suurempi ja sen täytyy sopia kivuttomasti postiluukusta.

Malli sopii myös pienemmille formaateille ja suunnittelija voi käyttää postitaittoa tehokeinona.

Ranskalainen taitto

Suoramainonnassa suosittu ranskalainen taitto antaa suunnittelijalle väljyyttä toteuttaa ideoitaan.

Avattuna tällainen taittomalli toimii vaikka julisteena.

Yhdestä Arsmatin offsetarkista saadaan joko A5- tai B5-kokoinen "ranskalainen", jonka sivusuunta on vaaka.