Ajankohtaista

Painokuntoon valmistelu

Painokuntoon valmistelu tarkoittaa viimeistelyä ja tarkistamisia. Eri ohjelmissa tarkistuksia ja viimeistelyä voidaan tehdä ohjelmallisesti, jotkut asiat taas vaativat käyttäjän toimenpiteitä. Seuraavassa muutama esimerkki Adobe InDesignin ja Macromedia Freehandin avulla tehtyjen painomateriaalien tarkistuksista ja viimeistelystä.

Adobe InDesign

InDesignissä on kätevä esitarkastus - ja keräilytoiminto.

Esitarkastuksen (Prefight) avulla voidaan katsoa, onko kaikki elementit mukana ja onko linkit, fontit ja muut asiat kunnossa. Kun laittaa rastin kohtaan: Näytä vain ongelmat, näkee heti, mitä mahdollisesti puuttuu.

Esitarkistuksen jälkeen voidaan suorittaa keräily (Package). Tämä toiminto tallentaa ensin dokumentin, sen jälkeen se tekee uuden kansion valittuun paikkaan ja sijoittaa sen sisälle kaiken dokumentin sisältämän aineiston kopioina. Alkuperäiset jäävät paikoilleen.

Esimerkit: Adobe InDesign CS ja MacOS X (Panther)

Macromedia Freehand

Painotyön viimeistely kannattaa aloittaa pienentämällä näkymä esim 12 %:iin ja tarkistamalla, onko työalueen ulkopuolelle jäänyt vahingossa mitään elementtejä.

Tyhjät tekstilaatikot ja käyttämättömät värit poistetaan viereisen kuvan mukaisesta valikosta.

Myös näkymän muuttaminen Keyline - muotoon saattaa paljastaa piiloon jääneitä ja tarpeettomia elementtejä.

Freehandin keräilytoiminto löytyy File-valikon Collect For Output... - kohdasta.

Ennen sitä valintaa kannattaa tehdä uusi kansio esim. työpöydälle ja tallettaa Save As... - komennolla painoon menevä dokumentti sinne. Sille voi antaa myös toisen nimen.

Collect... -komento kerää kaiken tarvittavan tähän kansioon. Se tekee myös tekstimuotoisen raportin, jossa on kattavasti lueteltu Freehand - dokumentin sisältö. Siitä voi olla apua mahdollisten ongelmakohtien selvittelyssä.

Kummankin ohjelman keräilytoiminto on hyödyllinen ja aikaa säästävä. Kuvat voivat esimerkiksi olla eri paikoissa, jopa eri koneilla ja joskus voi jäädä jotain puuttumaan. Tai jos työssä on käytetty "eksoottisia" fontteja, niiden saaminen mukaan on erittäin tärkeää.

Lisäksi painotyöaineiston mukaan on aina liitettävä tuloste tarkistuksia varten.

Esimerkit: Macromedia Freehand MX ja MacOS X (Panther)